Barrera de seguretat de formigó in situ doble BHDEG0/0a-H3W2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistemaH3
Amplada de treball:0,8 m (W2)
Deflexió Dinàmica normalitzada:0 m
Index de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat2,6 m (VI8)

Assajos inicials de tipus

LaboratorisTipus d’assaig d’impacte
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB61 – E19-0745

Tipus i caracterització de materials:

Formigó:HA-35/P/I+F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terrenySobre capa de ferm bituminós o formigó
.Peces despresesNo es desprenen.
Condicions de durabilitat (materials i recobriments):Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació:Segons Manual d’Instal·lació

© Copyright - GIVASA, S.A.