Àmpit de formigó in situ doble
PHDEG0/0a-H1W1

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent sobre ponts