Barrera de seguretat de formigó in situ simple BHSEGO/0a-H2W1

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent