Barrera de seguretat de formigó in situ simple
BHSEG0/0a-H4bW2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistemaH4b
Amplada de treball0,8 m (W2)
Deflexió dinàmica normalitzada0,3 m
Índex de severitatB
Intrusió de vehicle normalitzat1,6 m (VI5)

Assajos inicials de tipus

LABORATORISTIPUS D’ASSAIG D’IMPACTE
APPLUS IDIADATB11 – A213006ALGS
CIDAUTTB81 – E21 – 0300

Tipus i caracterització de materials

Formigó:HA-35/P/20/I+F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neuClasse 4
Tipus de terrenySobre capa de ferm bituminós o formigó
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricacióSegons manual d’instal·lació
© Copyright - GIVASA, S.A.