Barrera de seguretat de formigó in situ simple per a tanca fonoabsorbent
BHSEG0/0a-NP-H2W3

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistemaH2
Amplada de treball1,0 m (W3)
Deflexió dinàmica normalitzada0 m
Índex de severitatB
Intrusió de vehicle normalitzat0,5 m (VI1)

Assajos inicials de tipus

LABORATORISTIPUS D’ASSAIG D’IMPACTE
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB51 – E18-2128

Tipus i caracterització de materials

Formigó:HA-30/P/20/I+F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neuClasse 4
Tipus de terrenySobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despresesNo es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricacióSegons manual d’instal·lació
© Copyright - GIVASA, S.A.