CARACTERÍSTIQUES IMPORTANTS:

-Sistema amb marcat CE segons la norma EN 1317-5.
-Es pot instal·lar sobre qualsevol superfície compactada que no es deformi amb el pes de la barrera (formigó, asfalt, terres compactades…)

– Aconsegueix un índex de severitat B, complint amb el que estableix la normativa vigent per poder ser instal·lada en les vies de circulació de vehicles

-Sense necessitat de manteniment i amb una garantia dels materials de 100 anys.

Barrera de seguretat de formigó in situ simple

BHSEG0/0a-H1

Nivell de contenció: H1
Ample de treball: 0,7 m (w2)
Index de severitat: B

BHSEGO/0a-H2W1

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,6 m (w1)
Index de severitat: B

BHSEGO/0a-M-H2W2

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,7 m (w2)
Index de severitat: B

Àmpit de formigó in situ simple

PHSEGO/0a-H2W1

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,6 m (w1)
Index de severitat: B

Barrera de seguretat de formigó in situ doble

BHDEG0/0a-H2

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 1,2 m (w4)
Index de severitat: B

BHDEG0/0a-H2W2

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,8 m (w2)
Index de severitat: B

BHDEG0/0a-H2W2R

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,7 m (w2)
Index de severitat: B

BHDEG0/0a-H3W2

Nivell de contenció: H3
Ample de treball: 0,8 m (w2)
Index de severitat: B

BHDEG0/0a-H1W1

Nivell de contenció: H1
Ample de treball: 0,6 m (w1)
Index de severitat: B

Barrera de seguretat de formigó in situ doble d’alçada variable

BHDEG0/0a-HVW3

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 1,0 m (w3)
Index de severitat: B

Àmpit de formigó in situ doble

PHDEG0/0a-H3W2

Nivell de contenció: H3
Amplada de treball: 0,8 m (w2)
Índex de severitat: B

© Copyright - GIVASA, S.A.