Normatives

REGLAMENT EUROPEU DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ 305/2011

  • Tot producte de construcció que es comercialitzi a la Unió Europea i que es trobi dins de l’àmbit d’aplicació del Reglament, ha de disposar del marcat CE.
  • La documentació que el fabricant ha d’entregar, dependrà del sistema d’avaluació que li correspongui.
  • Pels sistemes d’avaluació 1, com és el cas de la barrera de formigó in situ, la documentació que s’ha d’aportar és:
   • Certificat de Constància de Prestacions.
   • Declaració de Constància de Prestacions.
   • Manual d’instal·lació
   • Instruccions i informació de seguretat.
   • Marcat CE annex a la factura.

CARTA COMISIÓ EUROPEA

CEN/TC 226/WG 01 N 185

  • Degut a que la producció de la barrera de formigó es realitza directament a l’obra, el Reglament Europeu de la Construcció no aclaria que pogués disposar de marcat CE.
  • Com a conseqüència del punt anterior, la Comissió Europea elabora una carta on específica que les barreres de formigó in situ poden disposar de marcat CE segons la norma harmonitzada EN 1317-5.

NORMA EN 1317-2

  • Degut a que la producció de la barrera de formigó es realitza directament a l’obra, el Reglament Europeu de la Construcció no aclaria que pogués disposar de marcat CE.
  • Com a conseqüència del punt anterior, la Comissió Europea elabora una carta on específica que les barreres de formigó in situ poden disposar de marcat CE segons la norma harmonitzada EN 1317-5.
   • Assajos d’impacte de vehicles.
   • Nivells de contenció.
   • Nivells de severitat de l’impacte.
   • Nivells d’amplada de treball normalitzada.
   • Màxima deflexió dinàmica.
   • Nivells d’intrusió del vehicle normalitzada.

O.C. 35/2014
Relació entre assajos i nivell de contenció

O.C. 35/2014
Il·lustració de l’amplada de treball i la deflexió dinàmica

 

O.C. 35/2014
Classes de nivells de severitat d’impacte

 

O.C. 35/2014
Classes d’amplada de treball

 

BARRERAS DE GIVASA.
Barreres de seguretat de formigó in situ dissenyades i produïdes per GIVASA,

NOMNIVELL DE CONTENCIÓAMPLADA DE TREBALLDEFLEXIÓ DINÀMICAINDEX DE SEVERITAT
BHSEG0/0a-H1H1W2 (0,7 m)0,22 mB
BHSEG0/0a-M-H2W2H2W2 (0.7 m)0,0 mB
BHSEG0/0a-H2W1H2W1 (0,6 m)0,0 mB
BHDEG0/0a-H2W2H2W2 (0,8 m)0,0 mB
BHDEG0/0a-H2H2W4 (1,2 m)0,50 mB
BHDEG0/0a-HV-H2W3H2W3 (1,0 m)0,0 mB
© Copyright - GIVASA, S.A.