Àmpit de formigó in situ

PHDEG0/0a-H1W1

Nivell de contenció: H1
Amplada de treball: 0,6m (w1)
Índex de severitat: B
Tipus de Terreny:
Sobre capes de ferm bituminós o formigó

 

PHSEG0/0a-H2W1

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,6 m (w1)
Index de severitat: B
Tipus de Terreny:
Sobre capes de ferm bituminós o formigó

 

PHSEG0/0a-VF-H2W2

Nivell de contenció: H2
Amplada de treball: 0,7 m (W2)
Índex de severitat: B
Tipus de terreny:
Sobre capa de ferm bituminós o formigó
per a tanca antivandàlica

 

PHDEG0/0a-H3W2

Nivell de contenció: H3
Amplada de treball: 0,8 m (w2)
Índex de severitat: B
Tipus de Terreny:
Sobre capes de ferm bituminós o formigó

 

 

PHSEG0/0a-H4bW2

Nivel de contención: H4b
Ancho de trabajo: 0,8 m (W2)
Índice de severidad B
Tipo de terreno:
Sobre capa de firme bituminoso u hormigón

 

Àmpit de formigóin situ doble

PHDEG0/0a-H3W2

Nivell de contenció: H3
Amplada de treball: 0,8 m (w2)
Índex de severitat: B

© Copyright - GIVASA, S.A.