Àmpit de formigó in situ doble PHDEG0/0a-H3W2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent sobre ponts