Barrera de seguretat de formigó in situ simple

BHSEG0/0a-H1

Nivell de contenció: H1
Ample de treball: 0,7 m (w2)
Index de severitat: B
Tipus de Terreny:
Qualsevol terreny no deformable davant el pes d’una barrera

 

BHSEGO/0a-H2W1

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,6 m (w1)
Índex de severitat: B
Tipus de Terreny:
Sobre capes amb un espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós o formigó

 

BHSEGO/0a-M-H2W2

Nivell de contenció: H2
Ample de treball: 0,7 m (w2)
Índex de severitat B
Tipus de terreny:
Sobre capa de ferm bituminós o formigó

BHSEG0/0a-H4bW2

Nivell de contenció: H4b
Amplada de treball: 0,8 m (w2)
Índex de severitat: B
Tipus de terreny:
Sobre capa de ferm bituminós o formigó

BHSEG0/0a-NP-H2W3

Nivell de contenció: H2
Amplada de treball: 1,0 m (W3)
Índex de severitat: B
Tipus de terreny:
Sobre capa de ferm bituminós o formigó.
per a tanca fonoabsorbent

BHDEG0/0a-NP-H2W4

Nivell de contenció: H2
Amplada de treball: 1,2 m (W4)
Índex de severitat: B
Tipus de terreny:
Sobre capa de ferm bituminós o formigó.
per a tanca fonoabsorbent

© Copyright - GIVASA, S.A.