Barrera de seguretat de formigó in situ simple BHSEG0/0a-H1

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent