Barrera de Seguretat de formigó in situ simple a mur
BHSEGO/0a-M-H2W2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent