Àmpit de formigó in situ simple per a tanca antivandàlica
PHSEG0/0a-VF-H2W2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent
sobre ponts

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistemaH2
Amplada de treball0,7 m (W2)
Deflexió dinàmica normalitzada0 m
Índex de severitatB
Intrusió de vehicle normalitzat0,5 m (VI1)

Assajos inicials de tipus

LABORATORISTIPUS D’ASSAIG D’IMPACTE
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB51 – E18-2128

Tipus i caracterització de materials

FormigóHA-30/P/20/I+F
ArmaduraB 500 SD
Resistència a la retirada de neuClasse 4
Tipus de terrenySobre capa de ferm bituminós o formigó
Peces despresesNo es desprenen
Condicions de durabilitat (materials i recobriments)Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1
Procediment de fabricacióSegons manual d’instal·lació
© Copyright - GIVASA, S.A.