Àmpit de formigó in situ simple PHSEGO/0a-H2W1

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent sobre ponts