Barrera de seguretat de formigó in situ doble BHDEG0/0a-H2

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema:H2
Amplada de treball:1,2 m (W4)
Deflexió Dinàmica normalitzat:0,5 m
Index de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat:1,1 m (VI4)

Assajos inicials del tipus

LaboratorisTipus d’assaig d’impacte
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB51 – E15-1268

Tipus i caracterització de materials:

Formigó:HA-30/P/I/F
Armadura:B 500 SD
Porexpan:Knauf therm th 35
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terreny:Terreny compactat no deformable davant el pes del sistema de contenció.
Peces despresses:Es desprenen parts del sistema superiors a 2 kg per la part anterior i en contacte amb el mateix.
Condicions de durabilitat (materials i recobriments): Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricacióSegons manual d’instal·lació.
© Copyright - GIVASA, S.A.