Barrera de seguretat de formigó in situ doble BHDEG0/0a-H2W2R

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema:H2
Amplada de treball:0,7 m (W2)
Deflexió Dinàmica normalitzat:0 m
ÍIndez de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat:0,5 m (VI1)

Assajos inicials de tipus

LaboratorisTipus d’assaig d’impacte
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB51 – E18-2128

Tipus i caracterització de materials:

Formigó:HA-30/P/I/F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terreny:Sobre capa amb espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós u formigó.
Peces despreses:No es desprenen.
Condicions de durabilitat (materials i recobriments):Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació:Segons Manual d’Instal·lació.
© Copyright - GIVASA, S.A.