Barrera de seguretat de formigó in situ doble d’alçada variable BHDEG0/0a-HV-H2W3

Sistema de contenció de vehicles d’ús permanent

Paràmetres de comportament segons UNE-EN 1317-2

Nivell de contenció del sistema:H2
Amplada de treball:1,0 m (W3)
Deflexió Dinàmica normalitzat:0 m
Index de severitat:B
Intrusió de vehicle normalitzat0,7 m (VI2)

Assajos inicials de tipus

LaboratorisTipus d’assaig d’impacte
APPLUS IDIADATB11 – 144414AI
CIDAUTTB51 – E15-2445

Tipus i caracterització de materials:

Formigó:HA-30/P/I/F
Armadura:B 500 SD
Resistència a la retirada de neu:Classe 4
Tipus de terreny:SObre capa amb espessor mínim de 15 cm de ferm bituminós o formigó.
Peces despreses:No es desprenen.
Condicions de durabilitat (materials i recobriments):Classe d’exposició XF4 segons UNE-EN 206-1.
Procediment de fabricació:Sengons Manual d’Instal·lació
© Copyright - GIVASA, S.A.